ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η έξω επικονδυλίτιδα, γνωστή και ως Tennis Elbow είναι το πιο συχνό σύνδρομο υπέρχρησης του αγκώνα. Ωστοσο αξίζει να αναφερθεί ότι  μόνο το 5% των ασθενών αυτών ασχολούνται με το άθλημα του τένις. Πρόκειται για  τον τραυματισμό των εκτεινόντων μυών του καρπού και των δακτύλων και συγκεκριμένα τη φλεγμονή των τενόντων που ενώνουν τους μύες του πήχη (αντιβράχιο) με την εξωτερική πλευρά του αγκώνα. 1Κύρια αιτία εμφάνισης τις επικονδυλίτιδας είναι οι χρόνιες υπερφορτίσεις του τένοντα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του αντιβραχίου όπως η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, βαριά ανύψωση, βίαιες κινήσεις και επαναλαμβανόμενες δονήσεις. Επίσης άτομα με επαναλαμβανόμενες μονόπλευρες κινήσεις στην εργασία τους όπως ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, κηπουροί κτλ εμφανίζουν συχνά αυτή την πάθηση.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τρία οστά: το βραχιόνιο, την κερκίδα και την ωλένη. Στο τέλος του βραχιονίου οστού υπάρχουν δύο κόνδυλοι, ένας εξωτερικά και ένας εσωτερικά. Η περιοχή με την μέγιστη ευαισθησία είναι συνήθως η περιοχή της έκφυσης των εκτεινόντων μυών στον εξωτερικό κόνδυλο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η επικονδυλίτιδα ταξινομείται ως ένας τραυματισμός υπέρχρησης που μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμό των τενόντων. Υπερβολική χρήση των μυών και των τενόντων του αντιβραχίου μέσω επαναλαμβανόμενων κινήσεων μπορεί να ασκήσει έντονo φορτίο, προκαλώντας φθορά στη δομή του τένοντα, οδηγόντας σε πόνο στον εξωτερικό κόνδυλο. Ως επί το πλείστον, ο πόνος εντοπίζεται πρόσθια και περιφερικά από τον έξω κόνδυλο. Αυτός ο τραυματισμός συχνά σχετίζεται με το είδος της εργασίας και με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν έκταση του καρπού, πρηνισμό ή υπτιασμό.

Η επικονδυλίτιδα είναι εξίσου κοινή και στα δύο φύλα. Μεταξύ των ηλικιών 30-50 ετών, η πάθηση είναι πιο διαδεδομένη. Ενα 20% των περιπτώσεων επιμένουν για περισσότερο από ένα χρόνο. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι προπονητικά λάθη, μειωμένη ελαστικότητα, γήρανση, κακή κυκλοφορία του αίματος, μυική αδυναμία ή ανισορροπία των μυών και ψυχολογικοί παράγοντες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της επικονδυλίτιδας είναι ο πόνος. Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί προς τα πάνω κατά μήκος του βραχίονα και προς τα κάτω εξωτερικά του αντιβραχίου ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμη και στο τρίτο και τέταρτο δάχτυλο. Επιπλέον συχνά φαίνεται ότι η ελαστικότητα και η δύναμη των εκτεινόντων μυών του καρπού είναι ελλιπής. Συχνά οι ασθενείς αναφέρουν πόνο και αδυναμία στο να πιάσουν κάτι ή δυσκολία να μεταφέρουν αντικείμενα με το χέρι τους, ειδικά με τον αγκώνα σε έκταση ενώ κάποιοι άνθρωποι αναφέρουν μια αίσθηση «παράλυσης», ωστόσο αυτό είναι σπάνιο. Τα συμπτώματα διαρκούν, κατά μέσο όρο από 2 εβδομάδες έως 2 χρόνια.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης για τη θεραπεία της επικονδυλίτιδας, όλοι με τον ίδιο στόχο: Τον έλεγχο του πόνου και της φλεγμονής καθώς και την ανάκτηση της φυσιολογικής λειτουργίας του άκρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω:

  • Manual therapy (τεχνικές κινητοποίησης των μαλακών μορίων και των αρθρώσεων δια των χειρών του θεραπευτή)
  • Φυσικά μέσα (Ηλεκτροθεραπεία, Υπέρηχος, Laser)
  • Θεραπεία TECAR (θεραπεία με ραδιοσυχνότητες)
  • Shockwave (κρουστικός υπέρηχος)
  • Kinesiotaping
  • Ασκήσεις ενδυνάμωσης, διατάσεις κ.α
  • Επανεκπαίδευση/συμβουλές

Ο φυσικοθεραπευτής με τις παραπάνω τεχνικές βοηθάει αποτελεσματικά στην επούλωση των μυών και τενόντων. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη οριστικής και μόνιμης αποκατάστασης της επικονδυλίτιδας έχει η επανεκπαίδευση του κινητικού προτύπου για την αποφυγή επανατραυματισμού των τενόντων στις επαναλαμβανόμενες καθημερινές κινήσεις, το άθλημα ή την εργασία.