Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Φυσικοθεραπείας PhysioSteps!

Σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον στην Κηφισιά, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση επίπονων μυοσκελετικών παθήσεων-τραυματισμών, αθλητικών κακώσεων καθώς και τη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Τα προγράμματα και οι τεχνικές αποκατάστασης εκτελούνται αποκλειστικά από τον Νικόλαο Καρύδη Φυσικοθεραπευτή/Manual Therapist, ενώ το πλάνο θεραπείας οργανώνεται και εφαρμόζεται με βασικό κριτήριο τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

Η ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση πριν την έναρξη της θεραπείας αλλά και η επαναξιολόγηση κατά τη διάρκεια αυτής έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό της κύριας παθογόνου αιτίας, με τελικό στόχο την άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την απόκτηση φυσιολογικής λειτουργικότητας και την ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Φυσικοθεραπείας PhysioSteps!

Σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον στην Κηφισιά, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση επίπονων μυοσκελετικών παθήσεων-τραυματισμών, αθλητικών κακώσεων καθώς και τη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Τα προγράμματα και οι τεχνικές αποκατάστασης εκτελούνται αποκλειστικά από τον Νικόλαο Καρύδη Φυσικοθεραπευτή/Manual Therapist, ενώ το πλάνο θεραπείας οργανώνεται και εφαρμόζεται με βασικό κριτήριο τις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

Η ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση πριν την έναρξη της θεραπείας αλλά και η επαναξιολόγηση κατά τη διάρκεια αυτής έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό της κύριας παθογόνου αιτίας, με τελικό στόχο την άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την απόκτηση φυσιολογικής λειτουργικότητας και την ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.