Τεχνικές

Στόχος κάθε προγράμματος αποκατάστασης είναι η ανάκτηση της αρμονικής σωματικής λειτουργίας και η ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες μέσω της άμεσης εξάλειψης του πόνου, της επαναφοράς και διατήρησης φυσιολογικού εύρους κίνησης των αρθρώσεων καθώς και της μυικής ενδυνάμωσης.

Οι θεραπευτικές τεχνικές όπου ανά περίπτωση αξιοποιούνται είναι:

Τεχνικές

Στόχος κάθε προγράμματος αποκατάστασης είναι η ανάκτηση της αρμονικής σωματικής λειτουργίας και η ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες μέσω της άμεσης εξάλειψης του πόνου, της επαναφοράς και διατήρησης φυσιολογικού εύρους κίνησης των αρθρώσεων καθώς και της μυικής ενδυνάμωσης.

Οι θεραπευτικές τεχνικές όπου ανά περίπτωση αξιοποιούνται είναι:

Manual Therapy

Εξειδικευμένες τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων, μυών και περιφερικών νεύρων δια μέσου των χειρών του θεραπευτή.

Myofascial release-trigger point therapy

Τεχνικές χαλάρωσης των μυών και της περιτονίας με σκοπό την εξάλειψη του μυοπεριτονιακού πόνου.

Kinesiotaping

Μέθοδος περίδεσης με ελαστική διατεινόμενη ταινία με σκόπο τη βελτίωση της λειτουργίας του μυοσκελετικού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήματος.

PNF

Ιδιοδεκτική νευρομυική διευκόλυνση – μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης με την ενεργό συμμετοχή του ασθενή με σκοπό την ανάκτηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας.

PIR 

Τεχνική εξάλειψης χρόνιου και επίπονου μυικού σπασμού με την ενεργό συμμετοχή του ασθενή.

Θεραπευτική άσκηση

Ασκήσεις για την σταθεροποίηση της αυχενικής-οσφυικής μοίρας, ώμου, γόνατος, ποδοκνημικής άρθρωσης.

Φυσικά μέσα

Χρήση φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού με σκοπό τη μείωση του οιδήματος, της φλεγμονής, του μυικού σπασμού κ.α.

Κινησιοθεραπεία 

Πρόγραμμα ασκήσεων για την ανάκτηση του πλήρους και ανώδυνου εύρους κίνησης των αρθρώσεων.